kasparek.com.pl - dr. n. med. Maciej KASPAREK specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej. Konsultacje - leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń narz±du ruchu.
dr n. med. Maciej A. KASPAREK
Przebieg pracy zawodowej:

Od 1.08.2009 do 31.07.2011 - ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej szpitala św. Rafała - SCANMED w Krakowie.

0d 1.08.1992 do 13.10.2010 - pracownik etatowy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. W tym czasie zatrudniony na stanowisku: asystenta, starszego asystenta, kierownika bloku operacyjnego oraz p.o. ordynatora oddziału chirurgii urazowej ortopedii i rehabilitacji KCR.

od 1.11.1990 do 30.07.1992 - młodszy asystent w Klinice Traumatologii CM UJ - pracownik etatowy Szpitala im. E. Biernackiego w Krakowie
(obecnie Szp. Oo. Bonifratrów).


Równolegle:

w latach 1993 - 2001 pracownik etatowy Centralnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krakowie ul. Łazarza, w latach 2000 - 2004 pracownik etatowy Kliniki Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ w Krakowie - etat dydaktyczny,

członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarztystwa Ortopedii i Traumatologii oddział małopolski,

od grudnia 2002 biegły Sądu Okręgowego
w Krakowie.


Wykształcenie:
wyższe: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika
w Krakowie, rok ukończenia 1990.

Tytuł naukowy:
Doktor nauk medycznych - obrona pracy grudzień 2004 roku. Wydział Lekarski CM UJ w Krakowie.

Specjalizacje:
I stopień specjalizacji
w zakresie chirurgii urazowej
i ortopedii pod kierownictwem lek. med. W. Szwarczyka - listopad 1993 roku, Kraków.


II stopień specjalizacji
w zakresie chirurgii urazowej
i ortopedii pod kierownictwem dr hab. n. med. B. Frańczuka
- listopad 1998 roku, Warszawa.

Kontakt tel.: 603 913 703