kasparek.com.pl - dr. n. med. Maciej KASPAREK specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej. Konsultacje - leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń narz±du ruchu.
GABINET
URAZOWO - ORTOPEDYCZNY

Pełny zakres konsultacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem endoprotezoplastyk i urazów w sporcie.

OPERACJE I ZABIEGI Z ZAKRESU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ

Kontakt tel.: 603 913 703